Xidmət Haqqında

Daha çox bitum, kauçuk lateks və maye əlavənin birləşməsindən əmələ gəlir. 

Xüsusiyyətləri:

Kəsiksiz və qalıcı, nəm və su keçirməyən səth əmələ gətirir

• Torpaqdakı kimyəvi maddələrə dayanıqlıdır

• Asan hazırlanır və tətbiq edilir

• Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına çox da dayanıqlı sayılmır

• Təzə beton və nəm səthlərə tətbiq edilə bilir

• Temperatur dəyişikliyinə qarşı dözümlüdür (-20o C-dən 80o C-yə qədər)

•Fırça, mala və püskürtmə ilə tətbiq edilə bilər

• Bitum əsaslı izolyasıyanın üzərində işləyə bilmə müddəti çoxdur

Tətbiq sahələri: 

• İç və çöl səthlərdə

• Şaquli və üfüqi səthlərdə

• Suyun pozitiv axımı istiqamətində

• Torpaqla təmas edən istinad-pərdədivarlarda

• Sanitariya qovşağı, mətbəx və eyvanlarda