standell


Yerinə yetirilən xidmətlər: 

1. Təməlin istilik izolyasiyası

2. Təməlin ECB membranla su izolyasiyası