standell


Yerinə yetirilən xidmətlər:

1. Təməlin su və istilik izolyasiyası 

2. Epoksid döşəmə sistemi